top of page

TWOJA PASJA, TWOJE ŻYCIE

Głównymi celami Szkoły jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia i wyposażenie go w wiedzę oraz umiejętności niezbędne w dalszej nauce na wybrany kierunek studiów akademickich. "Dziesiątka" przygotowuje również młodzież do aktywnego udziału w życiu dorosłym. Proponuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z różnych przedmiotów (zgodnie z potrzebami uczniów). Współpracuje z uczelniami wyższymi dając możliwość udziału w zajęciach akademickich w ramach tej współpracy i klas akademickich. Opracowana przez nas oferta edukacyjna pozwala każdemu uczniowi na realizację swoich planów
i zamierzeń.

bottom of page